subHeader_l

 Gönül Sohbetleri - Cilt IX                                                                    Sabri Tandoğan

 

Hikmet Pınarı

Allah dostlarından Zünnun anlatıyor. Bana mağrip tarafından bir zattan bahsettiler. Âdetimdir, ne zaman bir Allah dostu duysam ziyaretine giderdim. Yine öyle yaptım. Bu zata da gittim. Kırk gün yanında kaldım. Bir şey soramadım. Çünkü, bir an dahi boş vakti yoktu. Her an Rabbiyle meşguldü. Sabrettim, edep ve saygıyla bekledim. Günler geçiyor, beklentim sürü­yordu. Nasıl olduysa bir gün bana baktı, yolcu dedi, nereden geliyorsun? Anlattım. Geliş nedenini sordu. İlminizden ve fa­ziletinizden almaya geldim dedim. Cevap verdi. Allah’tan kork, yalnız O’ndan yardım iste ve O’na dayan. Bu kadarı sana yeter dedi. Bu sözü az görmüştüm. Daha birçok bilgiler istiyordum. Efendim dedim, ben garip bir adamım. Çok uzak yollardan geldim. Bana lütfen başka şeyler de anlatın. Kızdı, sen öğrenci misin, yolsa bilgin misin? Öğrenci olduğumu, ilme muhtaç· bulunduğumu anlattım. O halde dedi, öğrencilerin durumuna gir, haddini bil, edepli ol. Haddi aşarsan her faydalı şey senin için zararlı olur. Sordum, kul ne zaman yetişir dedim? Sebepleri bıraktığı zaman. Bu hale nasıl varılır? Kuvvet ve kudretinden soyunduğu zaman. Ârifin son durağı nedir dedim? Varlığını tamamen Hak varlığında yok ettiği zaman dedi. Kul nasıl erebilir dedim? Allah rızası için konuşmak, hareket etmek ve onun bütün hükümlerine razı olmakla dedi. Biraz daha konuşmasını, öğüt vermesini istiyordum. Bu sana yeter dedi.


Yine bir Allah dostu anlatıyor. Bir yolculuktaydım. Bir kim­seye rastladım. Sükûnetine ve zekâsına hayran oldum. Bir soru sorabilir miyim dedim. Kısa olsun, günler çabucak geçiyor, nefeslerimiz sayılı; Rabbimiz her halimize vakıf. İşitiyor ve görüyor. Sordum, sabrın başı nedir? Allah’a tevekküldür dedi. Tevekkül nedir? Her şeyi bırakıp Allah’a yönelmektir dedi. En tatlı şey nedir? Allah’ın zikridir. En temiz ve pak olan nedir? Allah’la olmaktır. En yakın nedir? Allah’a varmaktır. Kalbi en çok sızlatan nedir? Allah’tan ayrılık. En güzel nedir? Allah’a ka­vuşmak. Nasıl kavuşulur? Allah’ın bütün emirlerine teslim ol­makla. İnsanların en büyüğü kimdir? Her an Allah’la beraber olan. En kuvvetli kimdir? Hak ile kuvvet bulan. Müflis kimdir? Allah’tan başkasına koşanlar. Mürüvvet sahibi kimdir? Allah’tan başkasından hiçbir şey istemeyenler. Temiz kalp nedir? İçinde Allah sevgisinden başkası bulunmayan. Öğüt ver: Allah’a itaat et, O’nun hükümlerine razı ol. O’nu zikretmeye alış. Bunları yaparsan Allah’ın en temiz kulları arasına girersin. Allah’ı bilenin derdi çoğalır mı? Hayır, bütün sıkıntısı gider. Dünya âriflerin kalbini de değiştirebilir mi? Değil dünya, ukba bile değiştiremez. Ârif bir şeye teessüf eder mi? Başkasını bilmez ki etsin. Ârif Mevlâsına özlem duyar mı? O’ndan ayrılmaz ki özlem duysun. İsmi Âzam nedir? Allah demendir. Namazımı nasıl kılayım? Öyle kıl ki içinde sen olmayasın. Sessizlik, sükûnet faydalı mıdır? Sükût olsun sana tevhit. Hidayetin başı nedir? Tam takva sahibi olmak. En büyük Iezzet nedir? Hak emirlerine boyun eğmek. Garip kimdir? Allah sevgisinden nasibi olmayandır. Nasıl velî olunur? Kul, kalbinden Allah’tan başka her sevginin çözülmesi sonunda velâyete erer. En büyük rahat nedir? Allah’a teslim olmaktır. En büyük makam nedir? Allah’la beraber ol­maktır. Kalbin perdesi nedir? Allah’la yetinmeyip kullara baş­vurmaktır. Şaşkın kimse kimdir? Ömrünü boş yere harcayandır. Dünya nedir? Bizi Allah’tan alıkoyan her şeydir. Marifetin kaynağı nedir? Kalptir. Bir kimsenin Allah’a sevgisi artarsa Peygambere de sevgisi artar. Peygamberi seven, Allah dost­larını da sever. Cenab-ı Hak, “Resulullah’a kim itaat ederse, şüphesiz Allah’a itaat etmiştir.” buyuruyor. Allah, Resulullah’a itaati kendine itaatle aynı kıldı. Bu iki itaati·birbirinden ayrı görmemek lâzımdır. “Allah ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, bir de Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayan, (bunlardan) kimine inanırız, kimini inkâr ederiz diyen, böylece küfür ile iman arasında bir yol tutmaya yeltenen kimseler yok mu, işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir.” Edep öyle bir taçtır ki, onu başına taktıktan sonra istediğin yere gidebilirsin. Mânâ yolunda yürümek isteyenler kötü arkadaşlardan kaçmak zorundadırlar. Onlar kalbe kasvet verir, basireti perdeler. Terk edilecek iki kötü huydan birisi acelecilik, diğeri kibirdir. Gurur ve kibir aklın fesadından başka nedir ki... Azamet sahibi olmak yalnız Allah’a mahsustur. Her kim bu yola tevessül ederse, muhakkak burnu sürtülür. Nefse muhalefet ibadetin başıdır. Kulun kalbinde Allah’tan gayrı ne varsa, onlardan temizlenmeye çalışmalıdır. Peygamber Efendimiz çok zaman aç durur, karnına taş bağlardı. Bazen namaz kılmaktan mübârek ayakları şişerdi. Hak yolunda yürüyenler gayet mütevazı idiler. Ama bir o kadar da zillete düşmekten sakınırlardı. Kibirli insanlara karşı kibirle hareket ederlerdi. “Kişinin kendisine lâzım olmayan şeyleri terketmesi, iyi müslüman olduğunun alâmetlerindendir.” buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onlar kul hakkı üzerinde tir tir titrerlerdi. Onlar lisanın kalbin tercümanı olduğuna inanıyorlardı. Ya hayır söylüyorlar, yahut susuyorlardı. Zinnun’a sormuşlar. Nefsini en ziyade muhafaza eden kimdir? Cevap vermiş. Li­sanını en ziyade kim muhafaza ederse odur, demiş. Ayıpları ve kusurları örtmek, açığa vurmamak da onların güzel has­letlerinden idi. Onlar en büyük kerametin, kerametin gizlenmesi olduğuna inanıyorlardı. Allah’a sevgi, yalnız O’nun sevgilisine sevgi ile olur. Allah başka türlü sevilemez, diyorlardı. Allah o sevgiyi cümlemize nasip etsin...

...::Bu yazıyı arkadaşına gönder::...

 

Geri Dön

[Ana Sayfa] [Sabri Tandoğan] [Kitapları] [Yazıları] [Röportajları] [Resim Albümü] [Sizden Gelenler] [Dosya Arşivi] [Arama] [İletişim]