Sizden Gelenler

 

subHeader_l

Konu : "Allah’ım, faydası olmayan, zamanı gelmeyen ilimden Sana sığınırım. Hadis.
Gönderen : "Talibulilim"
Tarih : 12.4.2018 10:15:10


.


Es Selamu Aleyküm, Sayın Sabri bey,
Bir sitede şu ibareler geçmekte; (Sorum en alttaki tırnak işaretinden sonra devam etmekte) " Gayb Erenleri, bunlara Ricali Gayb derler. Bunlar Evliyaullahtan seçilmiş kimselerdir. Bunların başında evvela üçyüzler gelir, sonra kırklar, sonra yediler gelir. Bu yedilerin birisi kutuptur. İkisi İmaman, dördü de evtaddır. İşte bunlar, hepsi, tasarruf sahibidir. Bu imaman dedikleri iki imamdan birisi, gökyüzünün mutasarrıfı, diğeri yeryüzünün mutasarrıfıdır. Birisi, Alemi Ulviye nazar eder. Alemi ulvi, gök ehlidir. Birisi de Alemi Süfliye nazar eder, alemi süfli, yer ehlidir. Bütün alemlerin tasarruf edeni yalnız bir kutuptur ve vazifeli değildir. Nasıl Cumhurbaşkanının bakanları vardır. Dahiliye ve Hariciye Bakanlığı, bütün işleri gören bu bakanlıklardır. Cumhurbaşkanı yalnız imza eder. İşte,bu kutup da böyledir. Kutubun iki veziri vardır. Biri yeryüzüne bakar, biri gökyüzüne. Bu dört olan evtad'lar da alemin direğidir. Bütün alem, bu dört evtad'ın himayesindedir. Fakat, kutbu bu evliyaullahtan hiç birisi tanımıyor.Yalnız Alemi Süflininveziri olan Sahibi Şimal biliyor. Çünkü, kutba bu alemden geçme, yani ölüm vaki olursa, hemen yerine o, yeryüzünün mutasarrıfı olarak geçer. Kutup mevkiine geçen musarrıfın yerine, dörtlerden birini alırlar. Dörtlere de kırklardan birini, kırklara da üçyüzlerden birini, üçyüzlere de ehli tevhidden istidadı olan birisini geçirirler. Alemin içerisinde, bu manevi tasarruf vardır. Asrı Saadette Peygamber Efendimizin de iki veziri var idi. Biri yanında yeryüzünün mutasarrıfı Huzeyfetül Yemani Hazretleri, diğeri de Yemen'de Veysel Karani'nin amcası Aliyyül Karani Hazretleri. Bir gün Resulullah Efendimiz meclislerinde iken, "Bana Rahman'ın kokusu Yemen'den geliyor" buyurdular.Bu sözü Huzeyfetül Yemani Hazretlerinden başka kimse anlayamadı.Yalnız, Huzeyfetül Yemani Hazretleri anladı ve tebessüm etti. Onun için Resulullah Efendimizden sonra idareyi eline alan Huzeyfetül Yemani Hazretleri idi. Bu durumu, Hz Ömer biliyordu. Hz.Ömer, Huzeyfetül Yemani Hazretlerinin bütün hareketlerini dikkatle izliyordu. Bir münafık, bir şaki musallaya geldi mi Huzeyfetül Yemani Hazretleri namazını kılmadan kaçıyormuş. RİCALİ GAYB denilen yüksek manevi güç sahibi kişiler, "irşad kutupları" dahi çoğunlukla, yeryüzüne çeşitli ilimleri, yayarlar; bunları almaya istidatlı kullar tarafından alınarak değerlendirilir. Bu hususlar, değerli alim ve arif Muhyiddin Arabi tarafından "Fütuhatı Mekkiye" isimli eserinde benzetme yollu anlatımla kısmen açıklanmıştır. " Ricali Gayb ile Hakk yolu dediğimiz tarikatlar arasında ne vardır? Bir çok tarikat silsile-i şerifi, Sıddık-ı Azâm Efendi Hazretlerinden gelmektedir. Sormak istediğim, merak ettiğim; bu kişiler mürşid-i kâmiller'den farklı kişiler midir? Fenafillâh makamında olup, dönüş yapmayanlar mıdır? Allahû âlem, en doğrusunu Allah bilir ama bilgi sahibi olanınız varsa, yanıtlarsa, memnun olurum. Şöyle ki, "...Allah Rasûlü buyurmuştur: "Allah kalbime neyi ilka ettiyse ben de onu Ebû Bekir'in sadrına ilka ettim." buyurması bu hâl yansımasının ifadesidir. Kur'an'da mutlak bir ifadeyle: 'Bilesiniz ki Allah'ın Rasülü aranızdadır.' (el- Hucürât, 49/7) buyrulması, bu yolla Muhammedî hasletlere sahip insanların aramızda daima bulunacağına işaret olmalıdır..."


--------------------------------------------------------------------------------


Sayın Sabri Tandoğan Efendi Hz'nin cevaben yazdıkları :


Sayın “Talibulilm”,


Efendim, bu yazdıklarınız iyi, güzel. Allah razı olsun. Ama bunlardan bize ne? Daha kerat cetvelini bilmeyen bir çocuğa yüksek matematik okutulur mu? Hayatta her şey sırasıyla olursa bir anlam ifade eder. Acaba bizler doğru dürüst oturup kalkmasını biliyor muyuz? Yeyip içmesini, giyinip kuşanmasını biliyor muyuz? Acaba bizler telefon çaldığı zaman ona nasıl sesleneceğimizi biliyor muyuz? Acaba bizler bir insanın gözyaşına ortak olmasını, dertlerini paylaşmasını biliyor muyuz? Acaba bizler adam gibi namaz kılmasını biliyor muyuz? Acaba bizler Ayet-i Kerimelerin, Hadis-i Şeriflerin daha ilk manalarını biliyor muyuz? Acaba bizler gerektiği zaman ekmeğimizi bölüşmesini biliyor muyuz?Ah, değerli kardeşim, bizler henüz alfabeyi öğrenme, kerat cetvelini ezberleme aşamasındayken Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri’ni nasıl anlayacağız?...


Selam, sevgi ve saygı ile.Sabri Tandoğan
Onun ve Hakk'a Göçen Ailesinin Aziz Ruhlarına Fatihalarla.

...::Bu yazıyı arkadaşına gönder::...

Geri Dön

 

[Ana Sayfa] [Sabri Tandoğan] [Kitapları] [Yazıları] [Röportajları] [Resim Albümü] [Sizden Gelenler] [Dosya Arşivi] [Arama] [İletişim]