Sizden Gelenler

 

subHeader_l

Konu : Cuma günü ve gecesi Kehf Suresi okumanın fazileti hk.
Gönderen : Siteden
Tarih : 14.2.2020 00:21:33


.

CUMA GÜNÜ VE GECESİ KEHF SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ HAKKINDA

DİNLEMEK İÇİN: https://www.youtube.com/watch?v=bxpWnVft36I&feature=share&fbclid=IwAR2YGNx52MN1tLcDL7XgnpFVQnbWSWy1jUu9ZhSKd7XcEXKWg5cGFx1DPlE


“Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur.”
Hadis-i Şerif

Kehf Suresi hakkında rivâyet edilen diğer Hadis-i Şeriflerden ikisinin anlamı şöyledir:

“Sahâbeden Üseyd b. Hudayr, Kehf Sûresini okumuştu. Evinde de bir atı vardı. Bu sırada at ürkmeğe, deprenmeğe başladı. Bunun üzerine (Üseyd)

‘Yâ Râb! Sen âfetten emin kıl.’ diye dua etti. Hemen onu duman gibi bir şey, yahut bir bulut kapladı. Sonra (Üseyd) bu olayı Hz. Peygambere (asv) anlattı. Rasûlüllah Aleyhisselatü Vesselam Hz.,

“Oku ey kişi. Çünkü o bulut gibi görünen şey Sekine’dir. Kur’ân dinlemek için yahut Kur’ân’ı yüceltmek için inmiştir.” buyurdu.

(Buhârî, Menâkıb, 25; Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân, 11; Tirmizi, Fedâilu’l-Kur’an, 6).

Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hz. şöyle Buyurmuştur:

“Kim, Kehf Sûresinin evvelinden (bir rivayette sonundan) on Âyet ezberlerse, Deccâl’den korunmuş olur.”

(Müslim, Müsâfirûn, 257; Ebû Dâvud, Menâhim, 14; Tirmizi, Fiten, 59; İbn Mâce, Fiten, 33).

Hz.Aişe (Radyallahu Anha) şöyle rivayet ediyor:

"Kim Kehf Suresi’nin son beş Âyetini uyuyacağı zaman okursa o gece dilediği saatte Allah o kulunu uyandırır."

Evliyaullah, cuma günü Kehf Suresi okuyanlarda sonraki cumaya kadar bir hususta idrak açılması olacağını beyan etmişlerdir.

Allah onlardan razı olsun.

...::Bu yazıyı arkadaşına gönder::...

Geri Dön

 

[Ana Sayfa] [Sabri Tandoğan] [Kitapları] [Yazıları] [Röportajları] [Resim Albümü] [Sizden Gelenler] [Dosya Arşivi] [Arama] [İletişim]